1. affärsidé

  affärsidé, den grundläggande förutsättningen för ett företags existens, ofta utformad i ett mer eller mindre detaljerat dokument.
 2. IKEA

  IKEA, förkortning för Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, ett av världens största möbelhandelsföretag.

 3. Ingvar Kamprad

  Kamprad, Ingvar, 1926–2018, företagsledare och entreprenör.

 4. DHL

  DHL ®, egentligen DHL Worldwide Express Inc., varumärke för den tyska koncernen Deutsche Post AG, världsledande inom expressförsändelser och logistik.
 5. pyramidförsäljning

  pyramidförsäljning, marknadsföringsmetod som kännetecknas av en uppbyggnad av återförsäljarrättigheter i olika led, där affärsidén är att göra förtjänster på underförsäljares verksamhet.
 6. Richard Branson

  Branson, Sir Richard, född 1950, brittisk entreprenör, grundare av Virgin Group Ltd.
 7. Airbnb

  Airbnb, internetbaserad bostadsförmedling.

 8. EQT Partners AB

  EQT Partners AB, EQT, Stockholm, ett av norra Europas ledande riskkapitalbolag.
 9. affärsplan

  affärsplan, beskrivning av ett företag och vad det planerar att göra för att förverkliga sin affärsidé.
 10. Incentive AB

  Incentive AB, 1998 namnändrat till Gambro AB sedan bolaget, som tidigare haft karaktär av industrikonglomerat, ändrats till att bli ett renodlat medicintekniskt företag.