1. affärsmässig

  affä`rsmässig adj. ~t ORDLED: af-färs-mäss-ig
  Svensk ordbok
 2. satellit

  satellit, naturlig eller konstgjord kropp i bana kring en planet.
 3. Tom Cruise

  Cruise, Tom, egentligen Thomas Cruise Mapother IV, född 1962, amerikansk skådespelare.

 4. Sveriges Kommuner och Regioner

  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, till 2019 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), samarbets- och intresseorganisation för Sveriges kommuner och regioner. 

 5. sponsring

  sponsring, att t.ex. ett företag eller en person åtar sig att bekosta eller på annat sätt ansvara för viss verksamhet och som utbyte får möjlighet att göra reklam eller PR i någon form.
 6. alkohollagstiftning

  alkohollagstiftning, det lagverk som reglerar import/införsel, export/utförsel samt tillverkning och försäljning av alkoholdrycker och andra alkoholhaltiga varor.
 7. företagsetablering

  företagsetablering, igångsättande av en ny affärsdrivande verksamhet.
 8. Rudolf Wall

  Wall, Rudolf, 1826–93, publicist och affärsman, Dagens Nyheters (DN) grundare (1864) och dess huvudredaktör 1864–89.
 9. civilköp

  civilköp, juridisk term för köp som ingås i annat än affärsmässigt syfte.
 10. Siemens AG

  Siemens AG, Berlin och München, moderbolag i en av världens ledande elektroteknik- och elektronikkoncerner.