1. omvärldsbevakning

  omvärldsbevakning, de processer genom vilka företag och andra organisationer inhämtar och uttolkar information om konkurrenter, teknisk utveckling, politiska risker och affärsmöjligheter.
 2. VisitSweden AB

  VisitSweden AB,  Stockholm, kommunikationsföretag med uppdrag att marknadsföra varumärket Sverige samt svenska destinationer och upplevelser utomlands.

 3. Axel Johnson

  Johnson, Axel, 1844–1910, köpman och skeppsredare, far till Axel Ax:son Johnson.
 4. World Wide Web

  World Wide Web, WWW, webben, ”den världsvida väven”, system för publicering av information på internet.

 5. företag

  företag, organisation där mänskliga och materiella resurser samordnas för produktion av varor och tjänster.