1. forum

  forum, inom processrätten benämning på den domstol som har såväl saklig och funktionell som lokal behörighet att uppta ett visst mål till prövning.

 2. token

  token, engelskt myntliknande föremål som inte utgjorde ett lagligt betalningsmedel utan vars användning begränsades till utgivarens affärsrörelse; jämför pollett.
 3. finanskrisen 2007–08

  finanskrisen 2007–08, internationell finanskris.

 4. Belize

  Belize, till 1973 Brittiska Honduras, stat i Centralamerika.

 5. likvidation

  likvidation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: likv-id-at-ion-en
  Svensk ordbok
 6. förlag

  1förla´g subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-lag-et
  Svensk ordbok
 7. driva

  1dri`va verb drev drivit driven drivna, pres. driver ORDLED: driv-er SUBST.: drivande, drivning (till 1--5); 1drift (till 6)
  Svensk ordbok