1. token

  token, engelskt myntliknande föremål som inte utgjorde ett lagligt betalningsmedel utan vars användning begränsades till utgivarens affärsrörelse; jämför pollett.
 2. Belize

  Belize, till 1973 Brittiska Honduras, stat i Centralamerika.

 3. forum

  forum, inom processrätten benämning på den domstol som har såväl saklig och funktionell som lokal behörighet att uppta ett visst mål till prövning.
 4. likvidation

  likvidation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: likv-id-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. förlag

  1förla´g subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-lag-et
  Svensk ordbok
 6. driva

  1dri`va verb drev drivit driven drivna, pres. driver ORDLED: driv-er SUBST.: drivande, drivning (till 1--5); 1drift (till 6)
  Svensk ordbok