1. otillbörlig marknadsföring

  otillbörlig marknadsföring, vilseledande marknadsföring, brott som strider mot god affärssed eller är otillbörlig på annat sätt.
 2. god affärssed

  god affärssed, gott affärsskick, norm för tillbörligt handlande i näringslivet.
 3. förbudsföreläggande

  förbudsföreläggande, möjlighet för konsumentombudsmannen (KO) att enligt marknadsföringslagen förbjuda företagare vid vite att marknadsföra varor och tjänster på sätt som strider mot god affärssed eller på annat sätt är otillbörligt mot konsument eller näringsidkare.
 4. affärssed

  affärssed, praxis och sedvänjor som tillämpas inom en viss bransch.
 5. reklam

  reklam, vanligen ett av de konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring för att främja försäljningen av en vara eller tjänst.
 6. Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam

  Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam, ERK, tidigare bedömningsorgan upprättat av näringslivet.
 7. illojal

  illoja´l adj. ~t ORDLED: il-loj-al
  Svensk ordbok