1. Dagens Industri

  Dagens Industri, näringslivsinriktad dagstidning, etablerad 1976 som tvådagarstidning.
 2. Bonniersfären

  Bonniersfären, benämning på de företag som ättlingar till Albert och Betty Bonnier har inflytande över.

 3. Bonnier AB

  Bonnier AB, Stockholm, mediekoncern med verksamhet i ett flertal länder, för bokförlaget, se Bonniers.

 4. FinansTidningen

  FinansTidningen, affärstidning, grundad i Stockholm 1989 med finansmannen Mats Arnhög som huvudägare.

 5. Veckans Affärer

  Veckans Affärer, VA, affärstidning vilken utgavs varannan vecka, grundad 1965.

 6. US News & World Report

  US News & World Report, ursprungligen ett amerikanskt veckoutgivet nyhetsmagasin grundat 1933 som The United States News; nuvarande namn sedan 1948 efter en hopslagning med World Report.

 7. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 8. ATL

  ATL, Lantbrukets affärstidning, tidigare Annonsblad till Tidskrift för Landtmän, nyhetstidning med inriktning på jordbruk, skog, ekonomi och miljö, grundad 1884.

 9. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 10. FIZ Technik

  FIZ Technik, on-line-tjänst etablerad av Fachinformationszentrum Technik i Frankfurt 1986.