1. huvudbok

  huvudbok, bokföringsbok för huvudbokföring av affärstransaktioner, vilken kan bestå av en inbunden bok eller av datalistor.
 2. byteshandel

  byteshandel, affärstransaktioner som bygger på direkt utbyte av varor med lika värde, utan inblandning av pengar.
 3. ackommodationsväxel

  ackommodationsväxel, en växel som markerar en lånetransaktion mellan två personer och därmed skiljer sig från en växel som skrivs ut i samband med en affärstransaktion.
 4. motköpsaffär

  motköpsaffär, motköp, benämning på huvudsakligen internationella affärstransaktioner där betalningen sker i form av varor, inte i kontanter.
 5. tesaurering

  tesaurering, ekonomisk term som innebär att hushåll och företag undandrar pengar från cirkulationen och därmed ökar sina innehav av kontanter utöver vad som behövs för normala affärstransaktioner.
 6. cum/ex

  cum/ex, korttidshandel med aktier som genomförs vid tiden för aktieutdelning.

 7. valutaaffär

  valu`taaffär subst. ~en ~er ORDLED: val-uta--af-fär-en
  Svensk ordbok
 8. svindleri

  svindleri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: svindl-eri-et
  Svensk ordbok
 9. memorial

  1memoria´l subst. ~en ~er ORDLED: mem-ori-al-en
  Svensk ordbok
 10. transaktion

  transaktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: trans-akt-ion-en
  Svensk ordbok