1. svarta pengar

  svarta pengar, pengar under bordet, i allmänt språkbruk belopp som inte redovisas öppet vid en affärsuppgörelse, ofta i avsikt att vilseleda skattemyndigheterna.
 2. avslut

  avslut, inom ekonomin term som används när köpare och säljare i en affärsuppgörelse kommit överens om pris och övriga villkor samt om att genomföra transaktionen.
 3. maffia

  maffia, organiserad brottslighet med rötter på Sicilien.
 4. uppgörelse

  upp`görelse subst. ~n ~r ORDLED: upp--gör-els-en
  Svensk ordbok
 5. kontrakt

  kontrak´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kon-trakt-et
  Svensk ordbok