1. affärsverk

  affärsverk, kommunala eller statliga organ som producerar varor eller tjänster efter affärsmässiga principer.
 2. affärsverk

  affä`rsverk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: af-färs--verk-et
  Svensk ordbok
 3. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 4. Fackförbundet ST

  Fackförbundet ST, ST, fackförbund inom TCO som organiserar anställda inom civil statsförvaltning, affärsverk, försäkringskassor, statliga bolag och statligt finansierade stiftelser. ST har även medlemmar som arbetar i privata företag.
 5. affärsdrivande verk

  affärsdrivande verk, detsamma som statliga affärsverk.
 6. Svenska kraftnät

  Svenska kraftnät, Stockholm, statligt affärsverk med uppgift att driva och utveckla starkströmsnätet för el samt tillhandahålla detta för elmarknadens aktörer.

 7. Telia AB

  Telia AB, Stockholm, tidigare moderbolag i Teliakoncernen med verksamhet inom telekommunikation för bl.a. tal, textbild och data i både fasta och mobila nät.

 8. Statens vattenfallsverk

  Statens vattenfallsverk, ursprungligen Vattenfallsstyrelsen, statligt affärsverk bildat 1909.
 9. Näringsdepartementet

  Näringsdepartementet, del av Regeringskansliet.

 10. avgiftsförordningen

  avgiftsförordningen, förordning som innehåller närmare bestämmelser om i vilka fall som en myndighet får ta ut avgift för varor och tjänster som den tillhandahåller.