1. SJ

  SJ, sedan 2001 vardaglig benämning på aktiebolaget SJ AB.
 2. Boforsaffären

  Boforsaffären, juridisk och politisk härva kring export av krigsmateriel från AB Bofors.
 3. affärsverk

  affärsverk, kommunala eller statliga organ som producerar varor eller tjänster efter affärsmässiga principer.
 4. SJ AB

  SJ AB, statligt aktiebolag under Näringsdepartementet som bedriver persontrafik på järnväg.
 5. Fenno-Skan

  Fenno-Skan, undervattenskabel för överföring av el mellan Sverige och Finland.
 6. elproduktionsindustri

  elproduktionsindustri, industrigren som producerar elektrisk energi.
 7. Jernhusen AB

  Jernhusen AB, statligt aktiebolag bildat 2009 under Finansdepartementet som äger och förvaltar järnvägsstationer, underhållsdepåer, godsterminaler och andra fastigheter som är eller har varit knutna till statlig järnvägsverksamhet i Sverige.
 8. SSRT

  SSRT, ägarsignatur på lok och vagnar som ägs av Trafikverket och upplåtes för uthyrning till trafikutövare som kör upphandlad järnvägstrafik. 

 9. starkströmsnät

  starkströmsnät, elkraftnät, ledningsnät för överföring av el från produktionsanläggningar till förbrukare.
 10. FFV

  FFV, Eskilstuna, statskontrollerad företagargrupp fram till 1990-talets början, med huvudsakligt verksamhetsområde att svara för landets utveckling och produktion av försvarsmateriel.