1. egenföretagare

  egenföretagare, person som driver en egen affärsverksamhet.
 2. affärsutveckling

  affärsutveckling, en satsning på att höja ett företags totala intäkter genom att bl.a. påverka den nuvarande affärsverksamheten eller genom att skapa nya verksamheter.
 3. Axel Johnson

  Johnson, Axel, 1844–1910, köpman och skeppsredare, far till Axel Ax:son Johnson.
 4. Solidar

  Solidar, egentligen Konsumentföreningen Solidar, Malmö, konsumentförening som bildades 1907.
 5. business to business

  business to business, BTB, b2b, företagsinriktad affärsverksamhet såsom marknadsföring och försäljning av varor och tjänster till näringslivet.
 6. Charles G Dawes

  Dawes, Charles Gates, 1865–1951, amerikansk affärsman och politiker.
 7. Charles de Morny

  Morny, Charles de, 1811–65, hertig (från 1862), fransk politiker, son till Hortense de Beauharnais och hennes älskare Flahaut.
 8. central business district

  central business district, CBD, ursprungligen amerikansk benämning på en stads merkantila centrum.
 9. intraprenör

  intraprenör, person som verkar som förnyare av affärsverksamheten inom ett större företag eller av en offentlig förvaltning.
 10. Gösta Jonsson

  Jonsson, Gösta, 1905–84, kapellmästare, sångare och revyartist.