1. affekt

  affekt, sinnesrörelse (se emotion) med stark känslostegring, t.ex. vid häftig sorg, glädje och raseri.
 2. affektintoning

  affektintoning, känslomässigt samspel mellan människor, speciellt små barn och deras föräldrar, där barnet lär sig skilja mellan sina egna och andras känslor, mellan sig själv och andra.
 3. affektiva störningar

  affektiva störningar, engelska mood disorders, psykiska störningar som domineras av ändrad grundstämning, dvs. av en ändring i det dominerande stämningsläget vilken består under en längre tid.
 4. affektlära

  affektlära, lära inom musikestetiken som i anslutning till antik retorik söker fastlägga vilka musikaliska grepp som sammanhänger med olika känslor (affekter), t.ex. glädje – stora intervall; sorg – små intervall.
 5. affektiv

  affektiv, som har att göra med affekt eller affekter; känslomässig, känsloladdad.
 6. affektlabilitet

  affektlabilitet, snabb växling mellan olika affekter (känslor).
 7. affektinkontinens

  affektinkontinens, oförmåga att kontrollera affekters (känslors) uttryck; kan visa sig som blödighet, irritabilitet eller vredesutbrott.
 8. affektion

  affektion, tillgivenhet, positiv känslomässig bindning; även medicinsk beteckning för sjuklig förändring eller störning i ett organs funktion.
 9. affekt

  affek´t subst. ~en ~er ORDLED: af-fekt-en
  Svensk ordbok
 10. affektinkongruens

  affektinkongruens, inadekvata affekter, känslouttryck som inte är i överensstämmelse med situationen, t.ex. gapskratt vid mottagande av dödsbud.