1. affekt

  affekt, sinnesrörelse (se emotion) med stark känslostegring, t.ex. vid häftig sorg, glädje och raseri.
 2. affekt

  affek´t subst. ~en ~er ORDLED: af-fekt-en
  Svensk ordbok
 3. affektiv

  affektiv, som har att göra med affekt eller affekter; känslomässig, känsloladdad.
 4. affektlära

  affektlära, lära inom musikestetiken som i anslutning till antik retorik söker fastlägga vilka musikaliska grepp som sammanhänger med olika känslor (affekter), t.ex. glädje – stora intervall; sorg – små intervall.
 5. affektinkongruens

  affektinkongruens, inadekvata affekter, känslouttryck som inte är i överensstämmelse med situationen, t.ex. gapskratt vid mottagande av dödsbud.
 6. affektlabilitet

  affektlabilitet, snabb växling mellan olika affekter (känslor).
 7. affektintoning

  affektintoning, känslomässigt samspel mellan människor, speciellt små barn och deras föräldrar, där barnet lär sig skilja mellan sina egna och andras känslor, mellan sig själv och andra.
 8. affektkramp

  affektkramp, snabbt övergående attacker av protest, ilska, skrik, gråt, andningsstopp och cyanos (blå hudfärg) hos barn i framför allt 1–3-årsåldern; ibland förekommer förlust av medvetandet, i sällsynta fall verklig kramp.
 9. affektionsvärde

  affektionsvärde, värde av icke-ekonomisk natur som ett föremål, främst av känslomässiga skäl, har för i första hand ägaren personligen.
 10. affektion

  affektion, tillgivenhet, positiv känslomässig bindning; även medicinsk beteckning för sjuklig förändring eller störning i ett organs funktion.