1. affekt

  affekt, sinnesrörelse (se emotion) med stark känslostegring, t.ex. vid häftig sorg, glädje och raseri.
 2. affekt

  affek´t subst. ~en ~er ORDLED: af-fekt-en
  Svensk ordbok
 3. affektiv

  affektiv, som har att göra med affekt eller affekter; känslomässig, känsloladdad.
 4. affektlära

  affektlära, lära inom musikestetiken som i anslutning till antik retorik söker fastlägga vilka musikaliska grepp som sammanhänger med olika känslor (affekter), t.ex. glädje – stora intervall; sorg – små intervall.
 5. kortslutningshandling

  kortslutningshandling, oöverlagd, reflexartad reaktion.
 6. Hofmann von Hofmannswaldau

  Hofmannswaldau, Hofmann von, även Hoffmann von Hoffmannswaldau, 1617–79, tysk diktare.
 7. rädsla

  rädsla, känsla av obehag som kan variera i styrka från mild oro till skräck, och som utlöses av ett hot som kan vara omedelbart och konkret eller bestå av en farhåga att något eller någon kan skada en (jämför fobi).

 8. paroxysm

  paroxysm, plötslig attack av sjukdom, sjukdomssymtom eller affekt, t.ex. skratt, gråt eller vrede.
 9. affektinkongruens

  affektinkongruens, inadekvata affekter, känslouttryck som inte är i överensstämmelse med situationen, t.ex. gapskratt vid mottagande av dödsbud.
 10. splittring

  splittring, som psykiatrisk term basalt, grundläggande symtom vid schizofreni.