1. affekt

  affekt, sinnesrörelse (se emotion) med stark känslostegring, t.ex. vid häftig sorg, glädje och raseri.
 2. affekterad

  affekte´rad adj. affekterat ORDLED: af-fekt-er-ad
  Svensk ordbok
 3. emotionell intelligens

  emotionell intelligens, känslans intelligens, förmåga att känna igen, ge uttryck för och handla ändamålsenligt som svar på egna och andras känslor.
 4. katharsis

  katharsis, katarsis, centralt begrepp i Aristoteles dramateori.
 5. kris

  kris, psykologisk kris, svår situation, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande.
 6. affektlära

  affektlära, lära inom musikestetiken som i anslutning till antik retorik söker fastlägga vilka musikaliska grepp som sammanhänger med olika känslor (affekter), t.ex. glädje – stora intervall; sorg – små intervall.
 7. borderline

  borderline, inom psykiatrin benämning på vissa psykiska personlighetsstörningar.
 8. affektiv

  affektiv, som har att göra med affekt eller affekter; känslomässig, känsloladdad.
 9. mentalisering

  mentalisering, inom psykologin en generell förmåga att uppmärksamma och göra sig medveten om det psykiska och mentala livet, att i djup bemärkelse kunna förstå sitt eget och andras medvetande.
 10. affektintoning

  affektintoning, känslomässigt samspel mellan människor, speciellt små barn och deras föräldrar, där barnet lär sig skilja mellan sina egna och andras känslor, mellan sig själv och andra.