1. affektinkontinens

  affektinkontinens, oförmåga att kontrollera affekters (känslors) uttryck; kan visa sig som blödighet, irritabilitet eller vredesutbrott.
 2. affekterad

  affekte´rad adj. affekterat ORDLED: af-fekt-er-ad
  Svensk ordbok
 3. Sara Stridsberg

  Stridsberg, Sara, född 1972, författare, översättare och dramatiker, ledamot av Svenska Akademien 2016–18 och av Samfundet De Nio sedan 2021.

 4. preciöser

  preciöser, benämning på de ”lärda” kvinnorna i 1650-talets franska salonger.
 5. pajaseri

  pajaseri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: paj-as-eri-et
  Svensk ordbok
 6. förkonstlad

  förkonstlad [-kån´st-] adj. förkonstlat ORDLED: för-konst-lad
  Svensk ordbok
 7. tillgjord

  till`gjord adj. tillgjort ORDLED: till--gjor-da
  Svensk ordbok
 8. slå över

  slå ö´ver verb slog slagit, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: överslag
  Svensk ordbok