1. preciöser

  preciöser, benämning på de ”lärda” kvinnorna i 1650-talets franska salonger.
 2. affektinkontinens

  affektinkontinens, oförmåga att kontrollera affekters (känslors) uttryck; kan visa sig som blödighet, irritabilitet eller vredesutbrott.
 3. affekterad

  affekte´rad adj. affekterat ORDLED: af-fekt-er-ad
  Svensk ordbok
 4. Sara Stridsberg

  Stridsberg, Sara, född 1972, författare, översättare och dramatiker, ledamot av Svenska Akademien 2016–18.

 5. pajaseri

  pajaseri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: paj-as-eri-et
  Svensk ordbok
 6. förkonstlad

  förkonstlad [-kån´st-] adj. förkonstlat ORDLED: för-konst-lad
  Svensk ordbok
 7. tillgjord

  till`gjord adj. tillgjort ORDLED: till--gjor-da
  Svensk ordbok
 8. slå över

  slå ö´ver verb slog slagit, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: överslag
  Svensk ordbok