1. affektionsvärde

  affektionsvärde, värde av icke-ekonomisk natur som ett föremål, främst av känslomässiga skäl, har för i första hand ägaren personligen.
 2. sorg

  sorg, reaktion på förlust, vanligen av en avhållen närstående.
 3. ideell skada

  ideell skada, sammanfattande benämning på skada av sådant slag som inte går att ekonomiskt värdera.
 4. affektionsvärde

  affektionsvärde [-ʃo`ns-] subst. ~t ~n ORDLED: af-fekt-ions--värd-et
  Svensk ordbok
 5. saluvärde

  sa`luvärde subst. ~t ~n ORDLED: salu--värd-et
  Svensk ordbok
 6. affektion

  affektion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: af-fekt-ion-en
  Svensk ordbok
 7. marknadsvärde

  mar`knadsvärde subst. ~t ~n ORDLED: mark-nads--värd-et
  Svensk ordbok
 8. realvärde

  rea`lvärde subst. ~t ~n ORDLED: re-al--värd-et
  Svensk ordbok
 9. värde

  vä`rde subst. ~t ~n ORDLED: värd-et
  Svensk ordbok