1. afferent

  afferent, inåtledande; används om nervbanor som leder impulser från kroppens periferi till centrala nervsystemet, t.ex. från sinnesorgan till hjärnan (motsats: efferent).
 2. autonoma nervsystemet

  autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar.
 3. reflex

  reflex, ofrivillig rörelse utlöst av ett yttre stimulus.
 4. knäreflex

  knäreflex, quadricepsreflex , patellarreflex, en av många muskelsträckreflexer som testas vid neurologisk undersökning.
 5. pupill

  pupill, den runda öppningen i mitten av regnbågshinnan ( iris).
 6. ryggmärgsnerver

  ryggmärgsnerver, spinalnerver , nervi spinales, 31–32 par segmentellt ordnade nerver från eller till ryggmärgen.
 7. nervsystem

  nervsystem, organsystem som samordnar sinnesintryck och beteende i relation till omgivningen.
 8. cervikalnerver

  cervikalnerver, halsryggmärgens nerver, nerver som lämnar ryggmärgen i dess övre del och försörjer halsens och armarnas hud och muskler.
 9. afferent

  afferen´t adj., neutr. ~ ORDLED: af-fer-ent
  Svensk ordbok
 10. halsfläta

  halsfläta, plexus cervicalis , sammanflätning av de främre nervtrådarna från de fyra översta halsryggmärgsnerverna (C1–C4).