1. affin

  affi´n adj. ~t ORDLED: af-fin
  Svensk ordbok
 2. affin funktion

  affin funktion, funktion som är summan av en linjär funktion och en konstant: A( x) = L( x) +  c.
 3. affin geometri

  affin geometri behandlar de egenskaper hos figurer vilka bevaras under avbildningar som överför räta linjer i räta linjer, exempelvis parallella projektioner mellan plan.
 4. affinitet

  affinitet, i äldre kemisk litteratur benämning på kemisk reaktivitet.
 5. affinitet

  affinitet, i allmän betydelse: samhörighet, överensstämmelse, frändskap.
 6. affinitet

  affinitet, i kultur- och socialantropologin benämning på social relation som är baserad på giftermål.
 7. affinal

  affinal, släkting genom giftermål, se affinitet.
 8. affinitetskromatografi

  affinitetskromatografi, teknik för att separera biokemiskt viktiga molekyler.
 9. affinitet

  affinite´t subst. ~en ~er ORDLED: af-fin-itet-en
  Svensk ordbok
 10. geometri

  geometri, det område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i ett rum genom att utgå från en uppsättning grundläggande geometriska objekt, axiom och definitioner.