1. affinitet

  affinitet, i allmän betydelse: samhörighet, överensstämmelse, frändskap.
 2. affinitet

  affinitet, i kultur- och socialantropologin benämning på social relation som är baserad på giftermål.
 3. affinitet

  affinitet, i äldre kemisk litteratur benämning på kemisk reaktivitet.
 4. affinitet

  affinite´t subst. ~en ~er ORDLED: af-fin-itet-en
  Svensk ordbok
 5. affinitetskromatografi

  affinitetskromatografi, teknik för att separera biokemiskt viktiga molekyler.
 6. hemoglobin

  hemoglobin, Hb, ett syrebindande protein som finns i hög halt i de röda blodkropparna (erytrocyterna) och ger blodet dess röda färg.
 7. affinal

  affinal, släkting genom giftermål, se affinitet.
 8. aviditet

  aviditet, den totala bindningsstyrkan mellan en antikropps alla tillgängliga bindningsställen (2–10 bindningsställen per molekyl beroende på antikroppens klass) och motsvarande delar hos ett antigen, till skillnad från affinitet, som betecknar bindningskraften hos ett enstaka antigenbindande område hos en antikropp och en kemisk grupp hos antigenet.
 9. immunsvar

  immunsvar, den immunologiska reaktion vid kontakt med ett antigen som leder fram till bildandet av antikroppar.
 10. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.