1. affirmation

  affirmation, i nyandligt färgade livsåskådningar en positivt formulerad fras eller sats som är tänkt att upprepas i tal, tanke eller skrift, i syfte att utövaren skall förändra sitt tänkande i önskad riktning och därmed förbättra sin livsinriktning och sina konkreta omständigheter.
 2. affirmation

  affirmation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: af-firm-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. new age

  new age, samlingsbenämning på en rad olika strömningar med mer eller mindre religiösa förtecken som vuxit fram under 1970–90-talen.
 4. Christopher Priest

  Priest, Christopher, född 1943, brittisk författare.
 5. affirmera

  affirme´ra verb ~de ~t ORDLED: af-firm-er-ar SUBST.: affirmerande, affirmering; affirmation
  Svensk ordbok