1. affirmation

  affirmation, i nyandligt färgade livsåskådningar en positivt formulerad fras eller sats som är tänkt att upprepas i tal, tanke eller skrift, i syfte att utövaren skall förändra sitt tänkande i önskad riktning och därmed förbättra sin livsinriktning och sina konkreta omständigheter.
 2. affirmation

  affirmation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: af-firm-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. Christopher Priest

  Priest, Christopher, född 1943, brittisk författare.
 4. new age

  new age, samlingsbenämning på en rad olika strömningar med mer eller mindre religiösa förtecken som vuxit fram under 1970–90-talen.
 5. affirmera

  affirme´ra verb ~de ~t ORDLED: af-firm-er-ar SUBST.: affirmerande, affirmering; affirmation
  Svensk ordbok