1. affirmera

  affirme´ra verb ~de ~t ORDLED: af-firm-er-ar SUBST.: affirmerande, affirmering; affirmation
  Svensk ordbok
 2. affirmation

  affirmation, i nyandligt färgade livsåskådningar en positivt formulerad fras eller sats som är tänkt att upprepas i tal, tanke eller skrift, i syfte att utövaren skall förändra sitt tänkande i önskad riktning och därmed förbättra sin livsinriktning och sina konkreta omständigheter.
 3. Summit Lighthouse

  Summit Lighthouse, teosofisk nyreligiös rörelse influerad av teosofin, grundad i USA 1958 av Mark Prophet ( 1918–73).
 4. affirmation

  affirmation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: af-firm-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. bekräfta

  bekräf´ta verb ~de ~t ORDLED: be-kräft-ar SUBST.: bekräftande; bekräftelse
  Svensk ordbok