1. affisch

  affisch, reklam- eller informationsanslag med visuellt genomarbetad utformning av text- och bildmeddelande.
 2. affisch

  affisch´ subst. ~en ~er ORDLED: af-fisch-en
  Svensk ordbok
 3. propaganda

  propaganda, mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.

 4. En svensk tiger

  En svensk tiger, mottot för en kampanj under andra världskriget, med syfte att påminna om tystnadsplikten och försvåra spioners verksamhet.
 5. kvinnlig rösträtt

  kvinnlig rösträtt är kvinnors rätt att rösta i ett val till nationella representationer, som riksdag och parlament.

 6. ryska inbördeskriget

  ryska inbördeskriget, konflikt 1918–22 som huvudsakligen utkämpades mellan den bolsjevikiska Röda armén å ena sidan och de så kallade vita styrkorna, som huvudsakligen förenades av ett motstånd mot bolsjevikerna och en nationalistisk strävan efter att bevara det gamla Tsarryssland.

 7. Per Albin Hansson

  Hansson, Per Albin, född 28 oktober 1885, död 6 oktober 1946, politiker (socialdemokrat), statsminister 1932–46 (utom sommaren 1936), även statsråd 1920, 1921–23 och 1924–26, partiordförande 1925–46, riksdagsledamot (andra kammaren) 1918–46.
 8. tamilska tigrarna

  tamilska tigrarna, Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE, militant gerillaorganisation i Sri Lanka vilken bedrev väpnad kamp för en självständig tamilsk stat.

 9. affischpelare

  affisch`pelare subst. ~n äv. affischpelarn, plur. ~, best. plur. affischpelarna ORDLED: af-fisch--pel-ar-en
  Svensk ordbok
 10. affischnamn

  affisch`namn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: af-fisch--namn-et
  Svensk ordbok