1. affisch

  affisch, reklam- eller informationsanslag med visuellt genomarbetad utformning av text- och bildmeddelande.
 2. affisch

  affisch´ subst. ~en ~er ORDLED: af-fisch-en
  Svensk ordbok
 3. affischpelare

  affisch`pelare subst. ~n äv. affischpelarn, plur. ~, best. plur. affischpelarna ORDLED: af-fisch--pel-ar-en
  Svensk ordbok
 4. affischnamn

  affisch`namn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: af-fisch--namn-et
  Svensk ordbok
 5. affischör

  affischö´r subst. ~en ~er ORDLED: af-fisch-ör-en
  Svensk ordbok
 6. affischera

  affische´ra verb ~de ~t ORDLED: af-fisch-er-ar SUBST.: affischerande, affischering
  Svensk ordbok
 7. affischering

  affische´ring subst. ~en ~ar ORDLED: af-fisch-er-ing-en
  Svensk ordbok
 8. poster

  poster är det engelska ordet för affisch.
 9. En svensk tiger

  En svensk tiger, mottot för en kampanj under andra världskriget, med syfte att påminna om tystnadsplikten och försvåra spioners verksamhet.
 10. Jules Chéret

  Chéret, Jules, 1836–1932, fransk affischkonstnär och litograf.