1. affisch

  affisch, reklam- eller informationsanslag med visuellt genomarbetad utformning av text- och bildmeddelande.
 2. affisch

  affisch´ subst. ~en ~er ORDLED: af-fisch-en
  Svensk ordbok
 3. poster

  poster är det engelska ordet för affisch.
 4. En svensk tiger

  En svensk tiger, mottot för en kampanj under andra världskriget, med syfte att påminna om tystnadsplikten och försvåra spioners verksamhet.
 5. Jules Chéret

  Chéret, Jules, 1836–1932, fransk affischkonstnär och litograf.
 6. operett

  operett är en lättare form av opera.
 7. Sture Johannesson

  Johannesson, Sture, 1935–2018, grafisk bildkonstnär.

 8. loppcirkus

  loppcirkus, underhållningsform där publiken samlas kring ett bord på vilket förevisas loppor som bland annat kan gå på lina eller dra vagnar kopplade till en tunn tråd runt loppornas kroppar.
 9. tamilska tigrarna

  tamilska tigrarna, Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE, militant gerillaorganisation i Sri Lanka vilken bedrev väpnad kamp för en självständig tamilsk stat.

 10. förbudsomröstningen

  förbudsomröstningen, rådgivande folkomröstning om förbud mot försäljning av alkoholdrycker 1922.