1. affix

  affix, morfem som inte kan utgöra ett självständigt ord men som tillsammans med en avlednings- eller böjningsstam kan bilda ett nytt ord eller en annan ordform.
 2. affix

  affix´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: af-fix-et
  Svensk ordbok
 3. flekterande språk

  flekterande språk, enligt traditionell språktypologi språk med utvecklad böjningsmorfologi, framför allt sådana där gränsen mellan stam och affix är oklar.
 4. infix

  infix (bildning med latin in- efter mönstret affix, prefix och suffix), affix som placeras inuti stammen.
 5. suffix

  suffix, affix som placeras efter sin stam: sand- en, sand- ig.
 6. abchaziska

  abchaziska, språk som tillsammans med abazinska bildar en gren av de nordvästkaukasiska språken.
 7. rot

  rot, term inom språkvetenskapen med två skilda men besläktade betydelser.
 8. avljud

  avljud, växling av vokalen i etymologiskt samhöriga ord eller affix i de indoeuropeiska språken.
 9. guaraní

  guaraní, språk som tillhör tupí-guaraní-familjen och talas av 4,6 miljoner människor i Paraguay och Argentina.
 10. avledning

  avledning, typ av ordbildning vid vilken nya ord(stammar) bildas genom tillägg av affix: o-jämn, ojämn- het och/eller genom stamförändring: tyng- d (jämför tung).