1. affix

  affix, morfem som inte kan utgöra ett självständigt ord men som tillsammans med en avlednings- eller böjningsstam kan bilda ett nytt ord eller en annan ordform.
 2. morfem

  morfem, minsta betydelsebärande enhet i språket (som system).
 3. eskimåisk-aleutiska språk

  eskimåisk-aleutiska språk, språkfamilj tidigare räknad till de paleosibiriska språken.

 4. avledning

  avledning, typ av ordbildning vid vilken nya ord(stammar) bildas genom tillägg av affix: o-jämn, ojämn- het och/eller genom stamförändring: tyng- d (jämför tung).
 5. böjning

  böjning, flexion , inom språkvetenskapen: de systematiska förändringar i ett ords form som har grammatisk funktion.
 6. suffix

  suffix, affix som placeras efter sin stam: sand- en, sand- ig.
 7. flekterande språk

  flekterande språk, enligt traditionell språktypologi språk med utvecklad böjningsmorfologi, framför allt sådana där gränsen mellan stam och affix är oklar.
 8. guaraní

  guaraní, språk som tillhör tupí-guaraní-familjen och talas av 4,6 miljoner människor i Paraguay och Argentina.
 9. affix

  affix´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: af-fix-et
  Svensk ordbok
 10. avljud

  avljud, växling av vokalen i etymologiskt samhöriga ord eller affix i de indoeuropeiska språken.