1. affix

    affix, morfem som inte kan utgöra ett självständigt ord men som tillsammans med en avlednings- eller böjningsstam kan bilda ett nytt ord eller en annan ordform.
  2. ordbildning

    ordbildning, bildande av nya ord genom olika processer, av vilka de vanligaste är avledning, förkortning och sammansättning.