1. affrikata

  affrikata, konsonant med tvär ansats och utdragen slutfas.
 2. nahuatl

  nahuatl, aztekiska, uto-aztekiskt språk med cirka 1,5 milj. talare i centrala Mexico.

 3. bosniska

  bosniska, bosniakiska, sydslaviskt språk.
 4. belarusiska

  belarusiska, östslaviskt språk som (2007) talas som modersmål av totalt cirka 7,6 miljoner, varav 7,2 miljoner i Belarus, 299 000 i Ryska federationen, 53 000 i Ukraina, 50 000 i Polen, 29 000 i Litauen, 18 000 i Lettland, 11 000 i Kazakstan och 11 000 i Uzbekistan.

 5. affrikata

  affrika`ta subst. ~n affrikator ORDLED: af-frik-at-an
  Svensk ordbok
 6. obstruent

  obstruent, sammanfattande term för konsonantkategorierna klusiler, frikativor och affrikator, d.v.s. ljud där den primära ljudkällan bildas vid en förträngning (obstruktion) i mun eller svalg.
 7. polska

  polska, nationalspråk i Polen och modersmål för flertalet polska medborgare, totalt drygt 40 miljoner (2007).

 8. tyska

  tyska, västgermanskt språk, modersmål för drygt 92 miljoner människor (2007), till största delen bosatta i ett sammanhängande område i Mellaneuropa som inte helt sammanfaller med de nuvarande politiska gränserna för staterna Tyskland, Österrike och Schweiz.

 9. ungerska

  ungerska, ett finsk-ugriskt språk som talas som modersmål av 12,6 miljoner (2010), varav merparten i Ungern samt av större grupper i grannländerna Rumänien, Slovakien, Österrike, Serbien och Ukraina samt av mindre grupper utvandrare i många andra länder, bl.a. USA, Tyskland, Israel och Sverige.
 10. kinesiska

  kinesiska, sammanfattande benämning på det kinesiska riksspråket, de sinsemellan ofta starkt avvikande dialekterna och de äldre språkskeden ur vilka dessa har utvecklats samt det logografiska skriftspråket.