1. aflatoxin

  aflatoxin, gift som bildas av, och har fått sitt namn efter, vissa stammar av Aspergillus flavus, en mögelsvamp.
 2. cancerogena ämnen

  cancerogena ämnen, karcinogener, substanser som kan framkalla cancer hos högre stående djur eller hos människor.
 3. mögel

  mögel, term som ofta används om ytligt och därför synligt mycel av systematiskt helt olika svampar.
 4. mykotoxiner

  mykotoxiner, av mögelsvampar producerade ämnen, vilka kan orsaka förgiftning hos djur och människa.
 5. fodermedel

  fodermedel, foder, det som djur (vanligen husdjur) äter.
 6. jordnöt

  jordnöt, Arachis hypogaea, art i familjen ärtväxter.

 7. borstmögel

  borstmögel, Aspergi llus, anamorfen hos tre släkten sporsäckssvampar ( Emericella, Eurotium och Neosartorya). Av dessa släkten är endast arten Eurotium herbariorum funnen som teleomorf i Sverige.
 8. naturliga toxiner

  naturliga toxiner, giftiga ämnen som produceras av växter, djur och mikroorganismer.
 9. svampsjukdomar

  svampsjukdomar, mykoser, infektionssjukdomar hos människor och djur orsakade av en- eller flercelliga svamparter, inom medicinen med den generella benämningen fungus.
 10. tumör

  tumör, hos levande varelser en utväxt orsakad av onormal celldelning betingad av genetiska faktorer eller av bakterie-, svamp- eller virusinfektion.