1. afoni

  afoni, stark heshet; när man endast kan viska.
 2. rekurrensförlamning

  rekurrensförlamning, stämbandsförlamning till följd av skada på rekurrensnerven.
 3. röstrubbningar

  röstrubbningar, förändringar av rösten vilka kan orsakas av sjukdom, t.ex. inflammation eller tumör i luftvägarna (främst i struphuvudet), men också genom ogynnsam användning eller missbruk av stämman.
 4. konversionssyndrom

  konversionssyndrom, psykisk störning som enligt psykodynamisk teori uppkommer genom att ångest omvandlas (konverteras) till symtom som liknar symtom vid olika neurologiska sjukdomar. Dessa så kallade pseudoneurologiska symtom omfattar pares ( förlamning), astasi och abasi (oförmåga att stå respektive att gå), afoni (förlust av rösten), anestesi (förlust av känseln), psykalgi (smärta), blindhet, synfältsinskränkningar, dövhet och epilepsiliknande anfall.
 5. foniatri

  foniatri, läran om röst-, tal- och språkrubbningar.
 6. sorg

  sorg, reaktion på förlust, vanligen av en avhållen närstående.