1. aforism

  aforism, kärnfullt formulerad reflexion eller iakttagelse, gärna uttryckt som ett tänkespråk eller en lärosats.
 2. aforism

  aforis´m subst. ~en ~er ORDLED: a-for-ism-en
  Svensk ordbok
 3. Vilhelm Ekelund

  Ekelund, Vilhelm, född 14 oktober 1880, död 3 september 1949, författare.

 4. Friedrich Nietzsche

  Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.
 5. vishetslitteratur

  vishetslitteratur, litteratur, särskilt i Främre Orienten, som i sentens- eller ordspråksform framställer lärdomar för ett gott och framgångsrikt liv.
 6. Herakleitos

  Herakleitos, grekiska Herakleitos, född ca 540, död ca 480 f.Kr., grekisk filosof, från Efesos.

 7. Artur Lundkvist

  Lundkvist, Artur, född 3 mars 1906, död 11 december 1991, författare och litteraturkritiker, ledamot av Svenska Akademien från 1968.
 8. sentens

  sentens, kärnfullt formulerat tänkespråk, tänkvärt yttrande, grundsats, ofta med sedelärande innebörd.
 9. Emil É M Cioran

  Cioran, Emil ( Émile Michel), 1911–95, rumänsk författare, från 1937 bosatt i Paris.
 10. Paul Valéry

  Valéry, Paul, född 30 oktober 1871, död 20 juli 1945, fransk författare.