1. aforism

  aforism, kärnfullt formulerad reflexion eller iakttagelse, gärna uttryckt som ett tänkespråk eller en lärosats.
 2. aforism

  aforis´m subst. ~en ~er ORDLED: a-for-ism-en
  Svensk ordbok
 3. Vilhelm Ekelund

  Ekelund, Vilhelm, född 14 oktober 1880, död 3 september 1949, författare.

 4. Anthelme Brillat-Savarin

  Brillat-Savarin, Jean Anthelme, 1755–1826, fransk finsmakare, jurist.
 5. sentens

  sentens, kärnfullt formulerat tänkespråk, tänkvärt yttrande, grundsats, ofta med sedelärande innebörd.
 6. Kozma Prutkov

  Prutkov, Kozma, pseudonym under 1850- och 60-talen för de ryska författarna Aleksej Konstantinovitj Tolstoj och bröderna Aleksej, Vladimir och Aleksandr Zjemtjuzjnikov.
 7. Runer Jonsson

  Jonsson, Runer, 1916–2006, författare och journalist.
 8. Wilhelm Heinse

  Heinse, Wilhelm, 1746–1803, tysk författare.
 9. Arne Hirdman

  Hirdman, Arne, 1914–95, författare, journalist, översättare; son till Maj Hirdman och Gunnar Hirdman.
 10. Peter Altenberg

  Altenberg, Peter, pseudonym för Richard Engländer, 1859–1919, österrikisk författare.