1. aforism

  aforism, kärnfullt formulerad reflexion eller iakttagelse, gärna uttryckt som ett tänkespråk eller en lärosats.
 2. Friedrich Nietzsche

  Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.
 3. Dhammapada

  Dhammapada, text som ingår i Suttapitaka i den buddhistiska kanon på pali.

 4. jainism

  jainism, jinism, indisk religion.
 5. Vilhelm Ekelund

  Ekelund, Vilhelm, född 14 oktober 1880, död 3 september 1949, författare.

 6. Herakleitos

  Herakleitos, grekiska Herakleitos, född ca 540, död ca 480 f.Kr., grekisk filosof, från Efesos.

 7. vishetslitteratur

  vishetslitteratur, litteratur, särskilt i Främre Orienten, som i sentens- eller ordspråksform framställer lärdomar för ett gott och framgångsrikt liv.
 8. Oscar Wilde

  Wilde, Oscar, född 16 oktober 1854, död 30 november 1900, brittisk (irländsk) författare.
 9. Artur Lundkvist

  Lundkvist, Artur, född 3 mars 1906, död 11 december 1991, författare och litteraturkritiker, ledamot av Svenska Akademien från 1968.
 10. romantik

  romantik, kulturströmning som genomsyrade västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.