1. afrikaans

  afrikaans, ett språk som har uppkommit huvudsakligen ur nederländska.
 2. apartheid

  apartheid, det samhällssystem och regelverk som fram till 1990-talets början behärskade Sydafrika.
 3. afrikaans

  afrikaans [-ka´ns] subst., ingen böjning ORDLED: afr-ik-aans
  Svensk ordbok
 4. afrikaan

  afrikaan, förr afrikand, benämning på vit invånare i Sydafrika som talar afrikaans.
 5. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 6. germanska språk

  germanska språk, den mest utbredda grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 7. eland

  eland (via afrikaans av nederländska eland ’älg’), vanlig eland, se elandantiloper.
 8. rand

  rand, myntenhet i Sydafrika.
 9. bushmän

  bushmän, tidigare benämning på folket san i södra Afrika.
 10. kvagga

  kvagga, Equus quagga ssp. quagga, utdöd underart till arten vanlig sebra.