1. afrikaans

  afrikaans, ett språk som har uppkommit huvudsakligen ur nederländska.
 2. afrikaans

  afrikaans [-ka´ns] subst., ingen böjning ORDLED: afr-ik-aans
  Svensk ordbok
 3. afrikaan

  afrikaan, förr afrikand, benämning på vit invånare i Sydafrika som talar afrikaans.
 4. afrikand

  afrikand, äldre benämning på afrikaan, alltså en vit sydafrikansk invånare som talar afrikaans.
 5. aardwolf

  aardwolf, sydafrikanskt namn på jordvarg.
 6. aardvark

  aardvark, sydafrikanskt namn på jordsvin.
 7. duikers

  duikers, annat namn på dykarantiloper.
 8. eland

  eland (via afrikaans av nederländska eland ’älg’), vanlig eland, se elandantiloper.
 9. André Brink

  Brink, André, 1935–2015, sydafrikansk författare.
 10. ratel

  ratel, annat namn på mårddjursarten honungsgrävling.