1. apartheid

  apartheid, det samhällssystem och regelverk som fram till 1990-talets början behärskade Sydafrika.
 2. afrikan

  afrikan, invånare i Afrika; ordet används i allmänhet om den svarta befolkningen söder om Sahara.
 3. Berlinkonferensen

  Berlinkonferensen, Kongokonferensen, Västafrikakonferensen, konferens som hölls i Berlin 1884–85 på inbjudan av den tyske rikskanslern Otto von Bismarck i syfte att nå överenskommelser om handel och territoriella anspråk i Afrika.

 4. Leopold II

  Leopold II, 1835–1909, kung av Belgien från 1865, son till Leopold I.
 5. dans

  dans har definierats som rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum.
 6. emigration

  emigration, utvandring.
 7. Madeira

  Madeira, portugisiska Arquipélago da Madeira, portugisisk ögrupp i Atlanten; 794 km 2, 261 300 invånare (2014).
 8. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 9. négritude

  négritude, franskspråkig litterär rörelse som uppstod bland svarta studenter i 1930-talets Paris.
 10. afroamerikansk musik

  afroamerikansk musik, de nya musikformer som uppkom i Syd-, Mellan- och Nordamerika samt Västindien, då afrikanska musikkulturer kom att blandas med olika lokala musiktraditioner som en följd av att afrikaner fördes till dessa områden som slavar.