1. apartheid

  apartheid, det samhällssystem och regelverk som fram till 1990-talets början behärskade Sydafrika.
 2. afrikan

  afrikan, invånare i Afrika; ordet används i allmänhet om den svarta befolkningen söder om Sahara.
 3. Berlinkonferensen

  Berlinkonferensen, Kongokonferensen, Västafrikakonferensen, konferens som hölls i Berlin 1884–85 på inbjudan av den tyske rikskanslern Otto von Bismarck i syfte att nå överenskommelser om handel och territoriella anspråk i Afrika.

 4. Leopold II

  Leopold II, 1835–1909, kung av Belgien från 1865, son till Leopold I.
 5. dans

  dans har definierats som rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum.
 6. emigration

  emigration, utvandring.
 7. Madeira

  Madeira, portugisiska Arquipélago da Madeira, portugisisk ögrupp i Atlanten; 794 km 2, 261 300 invånare (2014).
 8. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 9. Kwame Nkrumah

  Nkrumah, Kwame, egentligen Francis Nwia-Kofi Ngonloma, 1909–72, ghanansk politiker, premiärminister 1957–60, president 1960–66, ledande afrikansk nationalist och panafrikan.
 10. Marcus Garvey

  Garvey, Marcus, född 17 augusti 1887, död 10 juni 1940, svart separatist och nationalist.