1. afrikansk elefant

  afrikansk elefant, se elefanter.
 2. afrikansk ek

  afrikansk ek, bongossi, bongosi, azobé, ekki, Lophira procera (syn. L. alata), art i familjen ochnaväxter.
 3. afrikanska

  afrika´nska subst. ~n afrikanskor ORDLED: afr-ik-an-skan
  Svensk ordbok
 4. afrikansk

  afrika´nsk adj. ~t ORDLED: afr-ik-an-ska
  Svensk ordbok
 5. afrikanska religioner

  afrikanska religioner, de religioner som uppstått och utvecklats i Afrika söder om Sahara (jämför Afrika, religion).
 6. afrikansk buffel

  afrikansk buffel, kafferbuffel, Syncerus caffer, art i familjen slidhornsdjur, underfamiljen oxdjur.
 7. afrikansk sibetkatt

  afrikansk sibetkatt, civett, Civettictis civetta (synonym Viverra civetta), art i rovdjursfamiljen viverrider.

 8. Afrikanska enhetsorganisationen

  Afrikanska enhetsorganisationen, se OAU.
 9. afrikansk fiskörn

  afrikansk fiskörn, annat namn på skrikhavsörn.
 10. afrikansk vildhund

  afrikansk vildhund, annat namn på hyenhund.