1. afroasiater

    afroasiater, sammanfattande benämning på afrikaner och asiater, huvudsakligen använd i politiska sammanhang; med afroasiatiska länder avses de länder i Afrika och Asien vilka önskat markera sitt oberoende av såväl öst- som västblocket.
  2. afroasiatiska språk

    afroasiatiska språk, språkfamilj som omfattar ca 250 språk med sammanlagt över 200 miljoner talare; huvudsakligt utbredningsområde är Mellanöstern samt Afrika norr om ekvatorn.
  3. afroasiatisk

    af`roasiatisk adj. ~t ORDLED: afro--asi-at-isk
    Svensk ordbok