1. Ruben Östlund

    Östlund, Ruben, född 1974, filmregissör, professor i filmisk gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet, sedan 2014.

  2. nynazism

    nynazism, neonazism, beteckning som används för att beskriva de nazistiska rörelser och de till dessa knutna ideologier som vuxit fram i huvudsak sedan 1960-talet.