1. AFS

  AFS, American Field Service, ursprungligen en ambulanskår, verksam under de båda världskrigen, 1947 ombildad till en organisation som bl.a. anordnar internationellt ungdomsutbyte.
 2. bildskärm

  bildskärm, datorskärm, TV-skärm, monitor, engelska display, arbetsredskap för elektronisk presentation av bearbetad information från dator, datorsystem eller TV-mottagare, men också för kontroll av inmatade uppgifter eller text från t.ex. ett tangentbord.
 3. Axvall

  Axvall, tätort i Skara kommun, Västergötland (Västra Götalands län), 8 km öster om Skara; 1 164 invånare (2016).

 4. gränsvärde

  gränsvärde, värde som anger högsta tillåtna gränsen för besvärande eller skadlig kemisk eller fysikalisk påverkan.
 5. strålskydd

  strålskydd, tekniska eller administrativa åtgärder för att skydda människor, djur och miljö mot skadliga effekter av strålning.
 6. acetaldehyd

  acetaldehyd, etanal, CH 3CHO, färglös, vattenlöslig, brännbar vätska med låg kokpunkt (21 °C), irriterande på andningsvägar och hud.
 7. asbest

  asbest, fibrösa silikatmineral som kan indelas i serpentinasbest och amfibolasbest.
 8. avse

  a`vse verb avsåg ~tt, pres. ~r ORDLED: av--ser SUBST.: avseende (till 3); avsikt (till 1)
  Svensk ordbok