1. Hans Forssell

    Forssell, Hans, född 14 januari 1843, död 31 juli 1901, historiker, skriftställare, politiker och ämbetsman; jämför släktartikel Forssell (efter Olof Andersson).
  2. Göta kanal

    Göta kanal, vattenväg mellan Mem vid Slätbaken (vid Östersjön) i Östergötland och Sjötorp vid Vänern i Västergötland.