1. Blandaren

  Blandaren, skämtsam studenttidskrift, första gången utgiven 1863.
 2. Margareta Ekström

  Ekström, Margareta, född 1930, författare, litteraturkritiker, vice ordförande i Svenska PEN-klubben 1968–81.
 3. Bertel Gripenberg

  Gripenberg, Bertel, 1878–1947, friherre, finlandssvensk författare; jämför släktartikel Gripenberg.
 4. visafton

  vi`safton subst. ~en visaftnar ORDLED: vis--aftn-ar
  Svensk ordbok
 5. nyårsafton

  ny`årsafton subst. ~en nyårsaftnar ORDLED: ny-års--aftn-ar
  Svensk ordbok
 6. trettondagsafton

  trettondagsafton [tret`- äv. -af`-] subst. ~en trettondagsaftnar ORDLED: tret-ton-dags--aftn-ar
  Svensk ordbok
 7. afton

  af`ton subst. ~en aftnar ORDLED: aftn-ar
  Svensk ordbok
 8. pingstafton

  ping`stafton subst. ~en pingstaftnar ORDLED: pingst--aftn-ar
  Svensk ordbok
 9. klubbafton

  klubb`afton subst. ~en klubbaftnar ORDLED: klubb--aftn-ar
  Svensk ordbok
 10. påskafton

  pås`kafton subst. ~en påskaftnar ORDLED: påsk--aftn-ar
  Svensk ordbok