1. Aftonbladet

  Aftonbladet, socialdemokratisk kvällstidning i Stockholm.

 2. Aftontidningen

  Aftontidningen, AT, socialdemokratisk dagstidning, gavs ut 1942–56.
 3. Aftonstjärnan

  Aftonstjärnan, poetiskt namn vanligen på planeten Venus, som är synlig ömsevis på morgon- och kvällshimlen under banrörelsens lopp och då kallas för Morgonstjärnan respektive Aftonstjärnan.
 4. afton

  af`ton subst. ~en aftnar ORDLED: aftn-ar
  Svensk ordbok
 5. aftonrodnad

  aftonrodnad, den rödfärgning som himlen, skyarna, solen och solbelysta föremål utsätts för vid tiden omkring solnedgången.
 6. Afton-Tidningen

  Afton-Tidningen, liberal dagstidning i Stockholm 1909–20.

 7. sabbat

  sabbat, hebreiska shabbat, den arbetsfria sjunde dagen (från fredag afton till lördag afton) inom judendomen.
 8. jom kippur

  jom kippur, yom kippur, försoningsdagen, en av de främsta judiska helgdagarna.
 9. aftonianinterglacialen

  aftonianinterglacialen, mellanistid i Nordamerikas kvartära historia.
 10. Göteborgs Aftonblad

  Göteborgs Aftonblad, konservativ tidning utgiven 1888–1926, åren 1918–23 under namnet Göteborgs Dagblad.