1. arvit

  arvit, ˙arvit, en av de tre dagliga gudstjänsterna inom judendomen.
 2. aftonbön

  af`tonbön subst. ~en ~er ORDLED: afton--bön-en
  Svensk ordbok
 3. husandakt

  husandakt, gemensam morgon- och aftonbön för medlemmarna i samma hushåll.
 4. tidegärd

  tidegärd, tidebön, korbön, officium, liturgisk term för dagliga bönetider, förrättade i en bestämd ordning på fastställda tider.
 5. Francis Jammes

  Jammes, Francis, 1868–1938, fransk författare.
 6. klockringning

  klockringning i kyrkorna utfördes ursprungligen med långa rep från markplanet; jämför kyrkklocka.
 7. aftonsång

  af`tonsång subst. ~en ~er ORDLED: afton--sång-en
  Svensk ordbok
 8. afton

  af`ton subst. ~en aftnar ORDLED: aftn-ar
  Svensk ordbok