1. sabbat

  sabbat, hebreiska shabbat, den arbetsfria sjunde dagen (från fredag afton till lördag afton) inom judendomen.
 2. jom kippur

  jom kippur, yom kippur, försoningsdagen, en av de främsta judiska helgdagarna.
 3. påsk

  påsk, en av de största årliga högtiderna inom judendomen och den största högtiden i det kristna kyrkoåret.

 4. Halloween

  Halloween, namnet på allhelgonaafton, 31 oktober, i anglosaxiska länder.

 5. Shema

  Shema, Shema˙, ” Hör, Israel...”, en text varmed judarna bekänner Guds enhet och Israels plikt att hålla Guds lag.
 6. Herakles

  Herakles (grekiska Heraklēs, latin Hercules), Herkules, antik mytgestalt, den mest populäre av alla grekiska heroer, son till Zeus och Alkmene.
 7. hydra

  hydra, i grekisk myt en månghövdad drake, frukt av föreningen mellan Tyfon och Echidna.
 8. försoningsdagen

  försoningsdagen (hebreiska jōm kippūr, yōm kippūr), en av de främsta judiska helgdagarna.
 9. festkalender

  festkalender, en religions regelbundet återkommande högtider och minnesdagar, samt den astronomiska beräkningen av deras tidpunkter.
 10. Afton-Tidningen

  Afton-Tidningen, liberal dagstidning i Stockholm 1909–20.