1. aftonstjärna

  aftonstjärna, Ornithogalum nutans, art i familjen sparrisväxter.
 2. aftonstjärna

  af`tonstjärna subst. ~n aftonstjärnor ORDLED: afton--stjärn-an
  Svensk ordbok
 3. Manuel Bandeira

  Bandeira, Manuel, 1886–1968, brasiliansk författare.
 4. astralreligion

  astralreligion, religion där planeter och stjärnor uppfattas som gudar och blir föremål för kult.
 5. Ishtar

  Ishtar, assyrisk–babylonisk gudinna, identifierad med sumerernas Inanna.
 6. vesper

  ves´per subst. ~n vesprar ORDLED: vespr-ar
  Svensk ordbok
 7. morgonstjärna

  morgonstjärna [mår`(g)ån-] subst. ~n morgonstjärnor ORDLED: morgon--stjärn-an
  Svensk ordbok