1. aga

  aga, kroppslig bestraffning av minderåriga eller underlydande i uppfostringssyfte.
 2. aga

  aga, trollerinummer, där en dam till synes svävar fritt i luften.
 3. aga

  aga, turkisk titel för vissa hovtjänstemän och militärer.
 4. Agatha Christie

  Christie, Dame Agatha, född Miller, född 15 september 1890, död 12 januari 1976, brittisk författare.
 5. agar

  agar, agar-agar, gelbildande polysackarider som framställs ur olika arter av rödalger, tillhörande klassen Rhodophyceae.
 6. agaros

  agaros, polysackarid som utgör huvudbeståndsdelen av agar.
 7. AGA-fyr

  AGA-fyr, system för fyrbelysning med acetylengas, baserat på uppfinningar av Gustaf Dalén.
 8. AGA-spis

  AGA-spis, värmeackumulerande spis för matlagning, konstruerad av Gustaf Dalén och tillverkad av AGA AB 1929–57.
 9. agape

  agape, den självutgivande kärleken, ett begrepp som spelar en viktig roll i etiken och teologin.
 10. Agamemnon

  Agamemnon, i grekisk myt kung av Mykene, son till Atreus, gift med Klytaimnestra och bror till Menelaos.