1. aga

  aga, kroppslig bestraffning av minderåriga eller underlydande i uppfostringssyfte.
 2. aga

  aga, trollerinummer, där en dam till synes svävar fritt i luften.
 3. agar

  agar, agar-agar, gelbildande polysackarider som framställs ur olika arter av rödalger, tillhörande klassen Rhodophyceae.
 4. Agatha Christie

  Christie, Dame Agatha, född Miller, född 15 september 1890, död 12 januari 1976, brittisk författare.
 5. AGA-fyr

  AGA-fyr, system för fyrbelysning med acetylengas, baserat på uppfinningar av Gustaf Dalén.
 6. Agamemnon

  Agamemnon, i grekisk myt kung av Mykene, son till Atreus, gift med Klytaimnestra och bror till Menelaos.
 7. agave

  agave, hundraårig aloe, Agave ameri­cana, art i familjen sparrisväxter.
 8. agaros

  agaros, polysackarid som utgör huvudbeståndsdelen av agar.
 9. aga

  aga, turkisk titel för vissa hovtjänstemän och militärer.
 10. agat

  agat, kompakt aggregat av kalcedon (form av mineralet kvarts) uppbyggt av tunna, inbördes parallella och olikfärgade skikt, som bildar krökta, koncentriska eller oregelbundna mönster.