1. vanlig agam

  vanlig agam, eldhuvudagam, Agama agama, art i ödlefamiljen agamer.
 2. Yaacov Agam

  Agam, Yaacov, egentligen Jacob Gipstein, född 1928, israelisk konstnär.
 3. agamer

  agamer, Agamidae, familj ödlor med ca 300 arter i sydöstra Europa, Afrika (ej Madagaskar), Asien och Australien.
 4. Agama

  Agama, det vetenskapliga namnet på ett ödlesläkte med ca 55 arter, bl.a. vanlig agam och taggsvansagam.
 5. agama

  agama, āgama, tradition; även beteckning för en grupp shivaitiska skrifter som började författas på 500-talet e.Kr. och i huvudsak beskriver tempelkulten.
 6. Agamidae

  Agamidae, det vetenskapliga namnet på ödlefamiljen agamer.
 7. agammaglobulinemi

  agammaglobulinemi, mycket låg nivå av immunglobuliner, dvs. antikroppar, i blodet.
 8. Agamemnon

  Agamemnon, i grekisk myt kung av Mykene, son till Atreus, gift med Klytaimnestra och bror till Menelaos.
 9. Aga Muhammad Khan

  Aga Muhammad Khan ( Āqā Muḥammad Khān), 1742–97, iransk kung av qajardynastin.
 10. kongenital agammaglobulinemi, Brutons typ

  kongenital agammaglobulinemi, Brutons typ, infantil könsbunden hypogammaglobulinemi, en medfödd, ärftligt betingad, könsbunden form av svår hypogammaglobulinemi hos pojkar.