1. agape

  agape, den självutgivande kärleken, ett begrepp som spelar en viktig roll i etiken och teologin.
 2. kärlek

  kärlek kan betyda många olika saker, men ofta är det en stark och positiv känsla för någon.

 3. humor

  humor, 1) som karaktärsegenskap: sinne för det roliga, förmåga att identifiera och med visst nöje acceptera tillvarons ofullkomligheter; 2) som genre: konstprodukter (i tal, skrift, bild och ton) vars huvudsyfte är att locka konsumenten till skratt eller leende.
 4. agape

  aga`pe subst. ~n ORDLED: agap-en
  Svensk ordbok
 5. Anders Nygren

  Nygren, Anders, född 15 november 1890, död 20 oktober 1978, teolog och kyrkoman, professor i systematisk teologi i Lund 1924–48, biskop i Lunds stift 1949–58.
 6. caritas

  caritas, en av de teologiska dygderna vid sidan av fides (tro) och spes (hopp) (jämför Första Korinthierbrevet 13:13).
 7. Robert Pinget

  Pinget, Robert, 1919–97, fransk författare av schweizisk härkomst.
 8. Jacques Rabemananjara

  Rabemananjara, Jacques, 1913–2005, madagaskisk (franskspråkig) författare och politiker.
 9. lag

  lag. Man skiljer allmänt mellan normativa lagar, som föreskriver hur vi bör handla, och deskriptiva lagar, som beskriver faktiskt existerande samband, t.ex. i naturen.
 10. Gud

  Gud, något övernaturligt med avgörande inflytande över tillvaron i olika religioner och trosföreställningar.